När vi talar om de största länderna i världen kan det tolkas på två olika sätt – antingen utifrån yta eller antalet invånare. I den här artikeln kan du läsa om vilka länder som är störst utifrån yta, utifrån antalet invånare och vad som gör dessa länder så fantastiska. Vi börjar med vilka länder som är störst utifrån landyta.

Världens största länder till ytan

Världens största länder till yta sträcker sig över enorma territorier och innehåller en stor variation av landskap och kulturer. Från det frusna Arktis i Ryssland till de soliga stränderna i Australien, dessa länder är hem för miljontals människor och en rik mångfald av flora och fauna. De representerar också viktiga ekonomiska och geopolitiska krafter i världen. Vilket land är störst till ytan?

Här är en tabell över de 10 största länderna i världen utifrån yta:

RankLandYta (kvadratkilometer)
1Ryssland17 098 242
2Kanada9 984 670
3Kina9 596 961
4USA9 526 468
5Brasilien8 515 767
6Australien7 692 024
7Indien3 287 263
8Argentina2 780 400
9Kazakstan2 724 900
10Algeriet2 381 741

Nedan kommer vi att ta en närmare titt på de 10 största länderna till yta och lära oss mer om deras unika egenskaper och kännetecken.

1. Ryssland

Ryssland är utan tvekan det största landet i världen, med en yta på 17 098 242 miljoner kvadratkilometer. Det sträcker sig över två kontinenter och har en befolkning på cirka 144 miljoner människor.

Landet är känt för sin rika kultur och historia. Moskva är landets huvudstad och största stad med en befolkning på cirka 12 miljoner människor. Ryssland är också känt för sina naturresurser, som olja och gas, och för sin roll som en viktig aktör på den internationella arenan. Landet har också en rik litterär tradition, med författare som Tolstoj och Dostojevskij som har påverkat världslitteraturen.

Dessutom är landet känt för sin matkultur, som inkluderar rysk caviar, vodka och piroger. Ryssland har också varit en pionjär inom rymdforskning och har lanserat flera framstående rymdfarkoster och satelliter.

2. Kanada

Kanada är det näst största landet i världen, med en yta på 9 984 670 miljoner kvadratkilometer. Landet sträcker sig från Atlanten till Stilla havet och har en befolkning på cirka 38 miljoner människor.

Landet är känt för sin vackra natur, med berg, sjöar och skogar som lockar besökare från hela världen. Ottawa är landets huvudstad medan Toronto och Montréal är landets största städer. Kanada är också känt för sin höga livskvalitet, sin mångkulturella befolkning och för att vara en av världens mest fredliga och stabila nationer. Landet har också en framstående roll i teknologisektorn och har en stark ekonomi.

3. Kina

Kina är det tredje största landet i världen med en yta på 9 596 961 miljoner kvadratkilometer. Landet har världens största befolkning med över 1,4 miljarder människor och har en rik historia som sträcker sig tillbaka till antiken. Kina är idag världens näst största ekonomi efter USA och är känt för sin snabba utveckling inom teknologi och innovation. Landets huvudstad är Beijing och dess största stad är Shanghai. Kina är också känt för sina sevärdheter som den Kinesiska muren, den förbjudna staden och Terrakottaarmén. Landet har också en mångfald av kulturella traditioner, mat och språk.

4. USA

USA är det fjärde största landet i världen med en yta på 9 526 468 miljoner kvadratkilometer. Landet har en befolkning på cirka 332 miljoner människor.

USA, eller Förenta Staterna, är ett av världens mest inflytelserika länder. USA är en federal republik med en president som statsöverhuvud och regeringschef. Landet är känt för sin mångkulturella befolkning och sina ekonomiska, politiska och militära makt. Det är också hem för flera av världens mest inflytelserika företag och högskolor. USA har en mångfald av natursköna platser och stora städer som New York, Los Angeles och Chicago, som lockar miljontals turister varje år.

5. Brasilien

Brasilien är det största landet i Sydamerika och det femte största landet i världen med en yta på 8 515 767 miljoner kvadratkilometer. Landet har en befolkning på cirka 212 miljoner människor.

Brasilien är känt för sin rika kultur, sin fotbollstradition och sin vackra natur med Amazonas regnskog, Iguazúfallen och stränderna vid Rio de Janeiro. Landets huvudstad är Brasília medan São Paulo är den största staden. Brasilien har också en stark ekonomi, är en ledande producent av jordbruksprodukter och har en mångkulturell befolkning med influenser från Afrika, Europa och Asien.

6. Australien

Det sjätte största landet när det kommer till yta är Australien. Landet täcker en yta på cirka 7,7 miljoner kvadratkilometer och har en varierad geografi som sträcker sig från öknar till regnskogar och kustlinjer. Australien är hem till en unik biologisk mångfald och är också känt för sina ikoniska landmärken som Uluru och Great Barrier Reef. Landet har en befolkning på cirka 25 miljoner människor och är en konstitutionell monarki med en parlamentarisk demokrati som styrs av en premiärminister.

7. Indien

Det sjunde största landet när det kommer till yta är Indien. Landet täcker en yta på cirka 3,3 miljoner kvadratkilometer och sträcker sig från Himalaya i norr till Indiska oceanen i söder. Indien är också världens näst mest befolkade land, med över 1,3 miljarder invånare. Landet gränsar till Pakistan i väst, Kina och Nepal i norr, Bhutan i nordost, Bangladesh och Myanmar i öst.

8. Argentina

Det åttonde största landet när det kommer till yta är Argentina. Landet sträcker sig över 2,78 miljoner kvadratkilometer och har en varierad terräng med höga bergskedjor, karga öknar, frodiga slätter och en lång kustlinje mot Atlanten. Argentina har också en rik biologisk mångfald med en rad olika djur- och växtarter. Landet har en befolkning på cirka 45 miljoner människor och dess huvudstad är Buenos Aires. Argentina är känt för sin rika kultur, sitt kött och sin dans, tango.

9. Kazakstan

Kazakstan är ett land i Centralasien med en yta på cirka 2,72 miljoner kvadratkilometer vilket gör det till världens nionde största land. Landet gränsar till Ryssland, Kina, Uzbekistan, Kirgizistan och Turkmenistan. Kazakstan har en befolkning på cirka 19,5 miljoner människor och dess huvudstad är Nur-Sultan (tidigare känd som Astana). Landets ekonomi domineras av olje- och gasindustrin samt gruvdrift och jordbruk. Kazakstan är också känt för sin stepp-landskap och den stora salt- och sandöknen Kyzylkum.

10. Algeriet

Algeriet är det största landet på den afrikanska kontinenten och det tionde största landet i världen när det kommer till yta. Landet täcker en yta på cirka 2,38 miljoner kvadratkilometer och sträcker sig över stora delar av Nordafrika. Algeriet gränsar till flera andra afrikanska länder, inklusive Tunisien, Libyen, Niger, Mali, Mauretanien, Västsahara, Marocko och västra Sahara. Huvudstaden i Algeriet är Alger. Landet är känt för sin rika kultur och historia, liksom för sin betydande roll i frigörelsekriget mot Frankrike under 1950- och 1960-talen. Algeriet har också en betydande olje- och gasindustri och är Afrikas näst största producent av naturgas.

Världens största länder utifrån befolkning

Befolkningen är en av de mest avgörande faktorerna som definierar ett lands storlek och inflytande i världen. Att ha en stor befolkning kan innebära större ekonomisk och politisk makt, men också utmaningar som att tillhandahålla tillräckligt med resurser och infrastruktur. De tio största länderna i världen när det kommer till befolkning varierar i storlek och kultur, men alla har gemensamt att de har betydande inflytande på globala frågor och utmaningar. Vilket land har flest invånare?

Här är en tabell över de tio största länderna utifrån befolkning:

RankLandBefolkning
1Indien1 428 000 000
2Kina1 411 750 000
3USA332 915 073
4Indonesien276 361 783
5Pakistan225 199 937
6Brasilien213 445 417
7Nigeria211 401 000
8Bangladesh165 850 000
9Ryssland145 912 025
10Mexico125 961 625

Här nedan kan du läsa mer om världens största länder utifrån deras befolkning.

1. Indien

Indien är världens mest folkrika land med en befolkning på 1 428 000 000 människor. Landet täcker en yta på cirka 3,3 miljoner kvadratkilometer och är känt för sin rika kultur och historia. Landets huvudstad är New Delhi medan Mumbai är den största staden. Indien är också känt för sin mångfald av språk, religioner, mat och kulturella traditioner. Landet är en av världens snabbast växande ekonomier och har en framstående roll inom teknologisektorn. Indien har också en rik litterär tradition och har bidragit till världslitteraturen genom författare som Rabindranath Tagore och Arundhati Roy.

Landet har en rik kulturell och religiös mångfald, med flera olika språk och etniska grupper som praktiseras. Befolkningstillväxten i Indien är hög och landet övertog Kinas plats som världens mest befolkade land våren 2023. Befolkningen är en viktig faktor i landets ekonomiska, politiska och sociala utveckling, samt dess geopolitiska ställning i regionen och världen.

2. Kina

Kina är inte bara det tredje största landet i världen utifrån yta, utan det har också den näst största befolkningen med 1 411 750 000 miljarder människor. Landet har en lång historia av kulturell och befolkningsmässig mångfald, med flera olika etniska grupper och språk som talas.

Landets befolkningstillväxt har varit en stor utmaning för regeringen, som införde en ettbarnspolitik som styrde fertiliteten i landet under flera decennier. Sedan 2015 har politiken dock ändrats till en tvåbarnspolitik för att hantera en åldrande befolkning och minska obalansen mellan könen. Kinas befolkning är en viktig faktor i landets ekonomiska utveckling och geopolitiska ställning i världen.

3. USA

USA:s befolkning är den tredje största i världen med en uppskattad befolkning på 331 449 281 miljoner människor. Landet är känt för sin mångfald av kulturella, etniska och religiösa bakgrunder, vilket skapar en unik blandning av samhällen och kulturer över hela landet. USA är också känt för sin höga invandringstakt och smältdegel av kulturer. Befolkningen är ojämnt fördelad över hela landet, med stora städer som New York, Los Angeles och Chicago som har en hög andel av befolkningen. USA:s befolkning är en viktig faktor i landets ekonomiska, politiska och kulturella utveckling och inflytande i världen.

4. Indonesien

Indonesien är det fjärde största befolkade landet i världen med en befolkning på 270 203 917 miljoner människor. Landet sträcker sig över en yta på cirka 1,9 miljoner kvadratkilometer och består av tusentals öar. Indonesien är det största landet i Sydostasien och har en rik kultur och historia. Jakarta är landets huvudstad och största stad med en befolkning på cirka 10 miljoner människor. Indonesien är också känt för sina natursköna platser som Bali och Komodo nationalpark.

Landet har en stor etnisk och religiös mångfald, med över 300 olika etniska grupper och flera olika religioner som praktiseras. Indonesien består av tusentals öar och dess befolkning är ojämnt fördelad över hela landet, med högre andelar i städer som Jakarta, Surabaya och Bandung. Befolkningstillväxten i Indonesien har minskat under de senaste åren, men landet har fortfarande en ung befolkning med en medianålder på cirka 30 år, vilket gör den till en viktig faktor i landets ekonomiska utveckling och geopolitiska ställning i Sydostasien.

5. Pakistan

Det femte största landet sett till invånare är Pakistan. Pakistan har en befolkning på cirka 225 miljoner människor och täcker en yta på cirka 796 000 kvadratkilometer. Landet gränsar till Indien, Afghanistan, Iran och Kina och har en rik kultur och historia. Islamabad är landets huvudstad och största stad med en befolkning på cirka 1,1 miljoner människor. Pakistan är också känt för sina vackra bergslandskap och historiska platser som till exempel den antika staden Mohenjo-Daro.

Pakistan är det femte största landet i världen sett till befolkning, med en uppskattad befolkning på över 225 miljoner människor. Landet har en rik kulturell och etnisk mångfald, med flera olika språk och etniska grupper som praktiseras. Större städer som Karachi, Lahore och Islamabad har en hög andel av befolkningen. Befolkningstillväxten i Pakistan är hög, vilket ställer stora krav på landets ekonomi och sociala system. En stor del av befolkningen lever i fattigdom, vilket är en utmaning för landets framtid och utveckling. Pakistans befolkning är en viktig faktor i landets geopolitiska ställning i regionen.

6. Brasilien

Brasilien är det femte största landet i världen till ytan och det sjätte största landet till befolkning. Landet ligger i Sydamerika och gränsar till tio andra länder. Den största staden är São Paulo och huvudstaden är Brasília. Landets officiella språk är portugisiska.

Brasilien har en rik kultur, inklusive musik, dans och sport. Landet är mest känt för sin fotbollstradition, och många av världens mest kända fotbollsspelare kommer från Brasilien.

Brasilien har också en stark ekonomi och är en av världens största producenter av jordbruksprodukter, som kaffe, sojabönor och apelsiner. Landet har också en växande industrisektor, särskilt inom bilar, elektronik och flygindustri.

7. Nigeria

Nigeria är en afrikansk nation med en befolkning på över 200 miljoner människor, vilket gör den till den sjunde största i världen. Landet är rikt på naturresurser, inklusive olja, och är Afrikas största oljeproducent. Nigeria har också en diversifierad ekonomi med sektorer som jordbruk, telekommunikation, teknik och bankväsende som har sett en stadig tillväxt under de senaste åren. Trots detta kämpar landet med utmaningar som korruption, fattigdom och politisk instabilitet. Nigeria är också känt för sin kulturella mångfald med mer än 250 etniska grupper som talar över 500 olika språk.

8. Bangladesh

Bangladesh är ett sydasiatiskt land som gränsar till Indien, Myanmar och Bay of Bengal. Landet har en befolkning på över 160 miljoner människor, vilket gör det till det tätast befolkade landet i världen. Ekonomin i Bangladesh har vuxit snabbt under de senaste åren, och landet har blivit en viktig textilproducent för världsmarknaden. Dock lider landet av flera socioekonomiska problem, såsom fattigdom, korruption och brist på utbildning och hälsosystem. Bangladesh har också drabbats av naturkatastrofer som översvämningar och cykloner på grund av dess geografiska läge och klimatförhållanden.

9. Ryssland

Ryssland är världens största land till ytan och har också en av de största befolkningarna i världen. Enligt senaste folkräkning 2020 bor drygt 146 miljoner människor i landet. Ryssland har en etniskt och kulturellt diversifierad befolkning med flera minoritetsgrupper. Ryska är det officiella språket och majoriteten av befolkningen talar det som modersmål, men det finns också över 100 mindre språk som talas runtom i landet. Befolkningstillväxten i Ryssland är låg och landet upplever en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och minskande fertilitet.

10 Mexico

Mexico är det tionde största landet i världen när det gäller befolkning och det tredje största landet i Nordamerika. Landet har en befolkning på över 130 miljoner människor och är den näst största ekonomin i Latinamerika efter Brasilien. Landet har en rik historia och kultur, med många arkeologiska platser från Aztekernas och Mayaindianernas tider. Mexiko är känt för sin färgstarka folkkultur, gastronomi och musik. Mexiko är också känt för sina stränder, bergskedjor, ökenområden och naturreservat, vilket gör det till en populär turistdestination. Dock kämpar landet med socioekonomiska utmaningar, inklusive hög fattigdom och våldsam brottslighet.

Boka en resa till en av världens största länder

Sammanfattning

I sammanfattning är de 10 största länderna till yta Ryssland, Kanada, Kina, USA, Brasilien, Australien, Indien, Argentina, Kazakstan och Algeriet.

De 10 största länderna till befolkningen är Kina, Indien, USA, Indonesien, Pakistan, Brasilien, Nigeria, Bangladesh, Ryssland och Mexiko.

Ryssland är det största landet till yta med en yta på över 17 miljoner kvadratkilometer. Indien är det mest befolkade landet med en befolkning på över 1,4 miljarder människor. Både Kina och Indien har en befolkning på över 1 miljard människor och är de två enda länderna med en så stor befolkning.

Dessa länder skiljer sig åt när det gäller kultur, geografi, ekonomi och politik, men de har alla en stor inverkan på den globala scenen.

Relaterade artiklar

2 kommentarer

  1. 1 428 000 000 miljarder människor är väldigt mycket invånare! 17204819 ggr fler människor än det någonsin har funnits på jorden 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *